Renew My Church Update

Por favor, siga hacia abajo para ver el mensaje en español.

Przewiń w dół, aby zobaczyć wiadomość w języku polskim.
  
ST JOSEPH – RENEW MY CHURCH UPDATE
We are sharing this information for you to join us online on Monday, November 9 at 8pm for the Renew My Church announcement. Please feel free to post the link to your Facebook or social media outlets.
We are asking you to open and share these links for any attendees to join us in these live events. These links will be open to the public, so the only information you will need is the link.
 ·   Here is the link for you to join on November 9, Monday evening at 8pm:    https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhlZWE3YjQtYmNiZS00MTY3LTg2ZDItZTQ1OTNkOGRkZjg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224601eda3-2569-4aa6-8e0b-305fc295412e%22%2c%22Oid%22%3a%2207b53ab1-3a14-4558-96b9-0ac86f7e8ebd%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
 ·      On a computer, you just need to click on the link. You will not need to sign in or download any apps.
 ·      Or you can just go directly to this link: renewmychurch.org/announcements.
 ·      Attendees can join via smart phone and will need to download the Teams app: https://teams.microsoft.com/downloads
 ·      Attendees can turn on captions or live translation:      
 https://support.microsoft.com/en-us/office/use-live-captions-in-a-live-event-1d6778d4-6c65-4189-ab13-e2d77beb9e2a#bkmk_attendees
 ·      This event is live. Those that join late can watch from the start or watch live in-progress. Those that are unable to watch live can watch the recorded version during the following 7 days.
  
Please allow me to offer my profound gratitude to all of you for your faithful prayers over the past few months.   I know that it is challenging to discern such an important change to the current Parish Structure, but it was made, and your feedback was important for the discernment group and for the Cardenal and his Presbyteral Council.  Decisions made are not easy to take, but they must be assumed as a gift from God for the good and growth of our church.

Sincerely,
Ernesto Caicedo, MSC

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Español

PARROQUIA SAN JOSÉ – RENUEVA MI IGLESIA

Estamos compartiendo esta información para que se una a nosotros en línea el lunes 9 de noviembre a las 8 pm para recibir el anuncio de la decisión del proceso Renueva Mi Iglesia. Por favor publique este link en su Facebook o en las redes sociales.
Le pedimos que abra y comparta estos links para que cualquier asistente se una a nosotros en estos eventos en vivo. Estos links estarán abiertos al público, por lo que la única información que necesitará es este link.
 ·   Aquí está el enlace para que se una el 9 de noviembre, el lunes por la noche a las 8 pm:
 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhlZWE3YjQtYmNiZS00MTY3LTg2ZDItZTQ1OTNkOGRkZjg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224601eda3-2569-4aa6-8e0b-305fc295412e%22%2c%22Oid%22%3a%2207b53ab1-3a14-4558-96b9-0ac86f7e8ebd%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
  
 ·   En una computadora, usted solo necesita hacer un clic en este link. No necesitara registrarse o bajar ninguna App.
 ·   Usted puede ir directamente a este Link: renewmychurch.org/announcements.
 ·   Asistentes que quieran ingresar a través de su celular necesitan descargar esta App: https://teams.microsoft.com/downloads
 ·   Los asistentes puede cambiar subtítulos o traducción en vivo en el link:https://support.microsoft.com/en-us/office/use-live-captions-in-a-live-event-1d6778d4-6c65-4189-ab13-e2d77beb9e2a#bkmk_attendees
 ·   Este evento es en vivo. Aquellos que ingresen tarde pueden mirarlo desde el comienzo o seguir la transmisión en vivo. Aquellos que no tengan la disposición en vivo, pueden mira la grabación durante los 7 días siguientes.
Permítanme ofrecerles mi más profundo agradecimiento por sus fieles oraciones durante los últimos meses. Sé que es un desafío discernir un cambio tan importante en la estructura parroquial actual, pero se hizo y sus comentarios fueron importantes para el grupo de discernimiento y para el Cardenal y su Consejo Presbiteral.
Las decisiones que se toman no son fáciles de tomar, pero deben asumirse como un regalo de Dios para el bien y el crecimiento de nuestra iglesia.
 
Sinceramente,
Ernesto Caicedo, MSC
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Po polsku
 
ŚW. JÓZEF – ODNÓW AKTUALIZACJĘ MOJEGO KOŚCIOŁA
  
W poniedziałek wieczorem, 9 listopada o godz. 20:00 (8:00PM), będziemy gospodarzem internetowego spotkania.
Prosimy o udostępnienie poniższego linku umożliwiającego uczestnikom dołączenia do tych spotkań na żywo. Linki te są otwarte dla publiczności, więc jedyną informacją jaka będzie potrzebna, to link
 ·         Tutaj jest link umożliwiający uczestnikom dołączenie się 9 listopada wieczorem o godz. 20:00:
 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhlZWE3YjQtYmNiZS00MTY3LTg2ZDItZTQ1OTNkOGRkZjg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224601eda3-2569-4aa6-8e0b-305fc295412e%22%2c%22Oid%22%3a%2207b53ab1-3a14-4558-96b9-0ac86f7e8ebd%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
 ·         Na komputerze wystarczy tylko nacisnąć na link. Nie potrzeba się wpisywać czy ściągać żadnych aplikacji
 ·         Lub można odesłać parafian na ten link: renewmychurch.org/announcements. Na tej stronie będzie można znaleźć powyższy link, a także jest on łatwiejszym do użycia w drukowanych materiałach.
 ·         Uczestnicy mogą się również połączyć za pomocą smartfona, ale będą musieli ściągnąć aplikację TEAMS-a: https://teams.microsoft.com/downloads
 ·         Uczestnicy mogą włączyć napisy i tłumaczenie na żywo: https://support.microsoft.com/en-us/office/use-live-captions-in-a-live-event-1d6778d4-6c65-4189-ab13-e2d77beb9e2a#bkmk_attendees
 ·         Pomimo, że spotkanie odbędzie się na żywo, to nie ma problemu, aby połączyć się wczesiej, natomiast Ci, którzy dołączą do nas później, będą mogli oglądnąć to spotkanie albo od początku albo kontynuować na żywo. Natomiast Ci, którzy nie mogą uczestniczyć na żywo, będą mogli obejrzeć nagraną wersję w ciągu następnych 7 dni
Pozwólcie, że złożę wam wszystkim głęboką wdzięczność za wasze wierne modlitwy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wiem, że trudno jest dostrzec tak ważną zmianę w obecnej strukturze parafii, ale została ona dokonana, a wasze opinie były ważne dla grupy oraz dla rozeznania Cardenala i jego Rady Prezbiterialnej. Podejmowane decyzje nie są łatwe do podjęcia, ale należy je przyjąć jako dar od Boga dla dobra i rozwoju naszego kościoła.
 
Z poważaniem,
Ernesto Caicedo, MSC